Audyt oraz rozwiązania optymalizacji i kontroli wydruków

Drastyczne obniżenie kosztów druku i przetwarzania dokumentów w przedsiębiorstwie wymaga przeprowadzenia audytu, którego celem jest:

zebranie informacji dotyczących środowiska produkcji dokumentów poprzez:

  • Rozpoznanie środowiska drukującego/kopiującgo/ faksującego
  • Rozpoznanie środowiska archiwizacji i przetwarzania dokumentów
  • Rozpoznanie kosztów ponoszonych na druk i przetwarzanie obrazu
  • Poznanie specyfiki pracy firmy

Po zebraniu niezbędnych informacji - analiza obecnej sytuacji i zaproponowanie zmian w wyniku których środowisko produkcji dokumentów będzie oparte na infrastrukturze zbalansowanej funkcjonalnie i kosztowo.

W naszej ofercie posiadamy ponadto narzędzia i kompletne rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę produktywności, oraz ochronę przyszłych inwestycji poprzez:

  • Identyfikację użytkowników i kontrolę ich dostępu do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, realizowane za pomocą czytników kart zbliżeniowych , czytników kart magnetycznych, czytników biometrycznych, kodów pin, oraz poświadczeń  wprowadzanych za pomocą klawiatury.
  • Kontrolę sposobu eksploatacji drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, z możliwością blokowania dostępu do poszczególnych funkcji , oraz  wymuszania sposobu prowadzenia wydruków z uwagi na aplikację z jakiej pochodzą.
  • Kolekcjonowanie danych i generowanie raportów umożliwiających szczegółowe zliczanie wydruków,  kopii,  skanowanych stron i wykonanych faksów  - na przykład z podziałem na użytkowników, urządzenia,  oraz  sposób w jaki zostały wydrukowane.
  • Skanowanie dokumentów sposób umożliwiający  włączanie ich do systemy obiegu dokumentów elektronicznych.
  • Zarządzanie parkiem maszynowym, oraz zbieranie  danych i raportowanie jego stanu dające komplet informacji na temat stanu urządzeń, sposobu ich obciążania,  stanu materiałów eksploatacyjnych, wersji oprogramowania etc.

Na podstawie naszych raportów Klienci mogą dokonać oceny bieżącego sposobu produkcji i obróbki dokumentów, wybrać dla siebie narzędzia bądź kompletne rozwiązania, oraz przyjąć strategię rozwoju środowiska wydruków i obróbki dokumentów dająca maksimum korzyści biznesowych w chwili obecnej i w przyszłości.