Zarządzanie kolorem w druku cyfrowym

Aby w pełni wykorzystać możliwości niektórych drukarek - jednocześnie poszerzając jej funkcjonalność - można wykorzystać zestaw narzędzi programowych firmy EFI, w skład, którego wchodzą:

Comand WorkStation (CWS) (1) - centrum zarządzania i informacji zadaniami druku i drukarki. Pozwala na zaawansowane formy kolejkowania, archiwizowania, nadzoru pracy wszystkich urządzeń i użytkowników korzystających z CWS. Ponadto umożliwia wygodny dostęp do pozostałych elementów oprogramowania. 

ColorWise Pro Tools (2) - rozbudowany program służący do zarządzania kolorami składający się z modułów:

Calibrator (3) - pozwala na liniaturyzację oraz kalibrację w oparciu tablicę próbek kolorów z drukarki, z wykorzystaniem archiwizacji lub poźniejszej edycji.

Color Editor (4) - precyzyjna edycja dowolnie wybranego profilu ICC dostosowująca go do własnych preferencji i wymogów z możliwością zapisania jako własny profil.

Profile Manager (5)- jak w nazwie - menadżer profili definiujący ustawienia dla urządzeń wyjściowych wykorzystując profile gotowe lub własne.

Spot-On (6)- bardzo przydatny program do zarządzania, edycji oraz tworzenia nowych kolorów dodatkowych zawierający bogatą bibliotekę istniejących palet (PANTONE, DIC, HKS, TOYO).

Color Setup (7) - wykonane kalibracje, ustawienia i preferencje można tutaj wygodnie zestawić w odpowiednim układzie i zachować jako domyślne ustawienia drukarki lub dokonywać zmian bezpośrednio przed wydrukiem w zależności od potrzeb.

Profiler- zaawansowane narzędzie do kalibracji monitora i drukarki, tworzenia własnych profili ICC z wykorzystaniem sprzętowych densytometrów współpracujących z programem.

DocBuilder (8) - wersja uproszczona progamu umożliwiająca podgląd drukowanych dokumentów, zmianę kolejności stron, duplikowanie czy usuwanie.

FreeForm - dzięki możliwości zapisania na dysku drukarki "zripowanego" pliku tzw. nakładki, drukarka podczas ewentualnych późniejszych zmian w dokumencie zajmuje się przetworzeniem tylko danych zmienionych - co znacznie przyspiesza pracę.

Hot Folders - aby nie zmieniać ustawień za każdym razem, gdy drukujemy np. wizytówki, dwustronną ulotkę A4, folder A3 czy baner zapisujemy je w Hot Folders i od teraz wystarczy dokument przeciągnąć nad wybrane ustawienie. Fiery Downloader - pozwala instalować na drukarce czcionki, aktualizować ich listę lub usuwać.

Więcej informacji o oprogramowaniu i sterowniku można uzyskać u naszych specjalistów i doradców za pośrednictwem poczty elektonicznej lub w siedzibie firmy (z możliwością prezentacji).

Do pobrania